Hoe schrijf je een sollicitatiebrief?

Een sollicitatiebrief is een begeleidende brief bij je cv waarmee je jezelf voorstelt aan een potentiële werkgever. In de brief leg je uit waarom je geïnteresseerd bent in de functie en waarom jij de geschikte kandidaat bent. Het is een kans om je motivatie, relevante vaardigheden en ervaring te benadrukken en een goede eerste indruk te maken. Een goed geschreven sollicitatiebrief is beknopt, doelgericht en aangepast aan de specifieke functie en het bedrijf waarvoor je solliciteert. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je het beste een sollicitatiebrief kan schrijven en krijg je de beste tips! Door de voorbereiding die je doet kom je veel overtuigender over in een gesprek en dit helpt je enorm met het vinden van een werkplek.

Een voorbeeld van een sollicitatiebrief

Hieronder vind je een voorbeeld van een sollicitatiebrief. Je kunt dit als hulpmiddel gebruiken bij je eigen sollicitatiebrief, maar probeer hem wel zo veel mogelijk aan te passen naar je eigen woorden.

Betreft: Sollicitatie [vacature]

Geachte [heer/mevrouw] [achternaam contactpersoon],

Met grote interesse schrijf ik deze brief om mijn enthousiasme te uiten voor een mogelijke functie binnen uw organisatie. Na het grondig bestuderen van de missie en visie van [naam bedrijf], ben ik ervan overtuigd dat mijn vaardigheden en ervaring een waardevolle aanvulling kunnen zijn op uw team.

Met een achtergrond in [je vakgebied], heb ik [aantal] jaren ervaring opgedaan in diverse functies waarbij ik [belangrijke taken of verantwoordelijkheden] heb vervuld. Mijn vaardigheden in [specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld technische kennis] hebben mij in staat gesteld om [belangrijke resultaten of prestaties] te bereiken. Bovendien ben ik zeer bedreven in [eventuele aanvullende vaardigheden of kennis die relevant zijn voor de functie].

Wat mij bijzonder aanspreekt in [naam bedrijf], is [specifiek aspect van het bedrijf dat je aanspreekt, bijvoorbeeld innovatie, klantgerichtheid, werksfeer]. Ik geloof dat mijn proactieve houding, probleemoplossend vermogen en teamspirit goed passen bij de cultuur en doelstellingen van uw organisatie.

Graag zou ik de gelegenheid willen krijgen om in een persoonlijk gesprek mijn motivatie nader toe te lichten en te verkennen hoe mijn kwaliteiten en ambities aansluiten bij de mogelijkheden binnen uw bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn inzet en enthousiasme een waardevolle bijdrage kan leveren aan het succes van [naam bedrijf].

Bijgevoegd vindt u mijn cv voor een overzicht van mijn opleiding en werkervaring. Ik kijk uit naar een positieve reactie en hoop spoedig de kans te krijgen om mijn sollicitatie mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Afbeelding

5 Handige Tips voor een sollicitatiebrief

✔ Personaliseer de brief: Richt je sollicitatiebrief specifiek aan de persoon die de vacature beheert. Gebruik hun naam en pas de inhoud aan op de functie en het bedrijf. Laat zien dat je onderzoek hebt gedaan naar het bedrijf en de rol.

✔ Houd het kort en bondig: Beperk je brief tot één pagina. Focus op de meest relevante vaardigheden en ervaringen die aansluiten bij de functie. Vermijd overbodige details en wees to the point.

✔ Begin sterk: Trek direct de aandacht met een krachtige openingszin. Bijvoorbeeld, geef aan waarom je enthousiast bent over de functie of het bedrijf. Een sterke opening motiveert de lezer om verder te lezen.

✔ Toon je toegevoegde waarde: Benadruk hoe jouw vaardigheden en ervaringen het bedrijf kunnen helpen. Geef concrete voorbeelden van eerdere prestaties en hoe deze relevant zijn voor de functie waarvoor je solliciteert.

✔ Sluit professioneel af: Eindig je brief met een positieve noot. Geef aan dat je graag de mogelijkheid hebt om je sollicitatie in een gesprek toe te lichten. Bedank de lezer voor hun tijd en overweging. Gebruik een formele afsluiting zoals “Met vriendelijke groet” gevolgd door je naam.