Supply Chain Planner

Supply chain planners houden zich bezig met het inkooptraject vanaf het begin tot eind met daarbij het doel om de inkoop en verkoop zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van voorspellingen wat betreft bepaalde producten of maatregelen omtrent voorraadbeheer. Afhankelijk van het bedrijf kan een supply chain planner ook verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van processen binnen het bedrijf. Omdat een supply chain planner veel in contact staat met externe partijen zoals leveranciers, is het van belang dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt.

Filters